Executive Committee 1977-78

Sitting L to R :-
P P Francis ( Jt. Secretary), N K V Devan (Jt Secretary), V S Mani(Gen Secretary) V C Velayudhan (President), M Janardhanan (Treasurer), N A Soman (Vice President), T J Mathew (Vice President)

Standing L to R :-
Executive Committee Members: M R Nambiar, Vithura B, Sundaresan Nair
(Librarian), M X Francis, P Muraleedran, Sahadevan Malaparambu, M K Balakrishnan, Musthafa Kamal V M